Đôi nét về Giảng viên Đỗ Thế Dương

CEO Lương Xuân Huy – Thành công đến từ niềm đam mê
September 10, 2017
Đôi nét về Giảng viên Phạm Đức Anh
September 18, 2017
Hiển thị tất cả

Đôi nét về Giảng viên Đỗ Thế Dương

Giảng viên Đỗ Thế Dương là Giảng viên dạy Bartender cao cấp tại Smart Goal, đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế tại các bar lớn tại Hà Nội.

Các giải thường:

- Top 3 Tesseire Flavour Master Competition 2017

- Barista at Monin Coffee Creativity Competition2017

- Top 2 to Final Battle, Vietnam Tourism Skills Competition 2017