Khóa học quản lý nhà hàng chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:

  • Thời gian học: 11 buổi
  • Thời lượng mỗi buổi học: 3 tiếng

Học phí:

  • Học phí trọn gói: 15.999.000/ học viên
  • Học phí bao gồm giáo trình, tài liệu, form mẫu bảng biểu, đồ uống dùng trong khóa học

Chương trình đào tạo

  • Chuyên đề 1: Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng (1 buổi)
  • Chuyên đề 2: Kỹ Năng Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm (2 buổi)
  • Chuyên đề 3: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự (3 buổi)
  • Chuyên đề 4: Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính (2 buổi)
  • Chuyên đề 5: Kỹ Năng Vận Hành (2 buổi)
  • Chuyên dề 6: Marketing Trong Ngành F&B (1 buổi)