Khóa học Kiến thức chuyên sâu trong Quản trị mô hình Nhà hàng.

Thời gian đào tạo:

  • Thời gian học: 10-13 buổi
  • Thời lượng mỗi buổi học: 3 tiếng

Chương trình đào tạo

Chuyên đề 1: KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
1.Kỹ năng Quản lý Nhà hàng
2.Kỹ năng Huấn luyện & Lãnh đạo
Chuyên đề 2: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1, Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng
2, Kỹ năng Xử lý tình huống
Chuyên đề 3: KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
1, An toàn vệ sinh thực phẩm
2, Quản lý chất lượng sản phẩm
3, Kiểm soát hàng hóa trong ngày
4, Kế hoạch sử dụng và đặt hàng
Chuyên đề 4: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1, Tuyển dụng & Đào tạo
2, Ghi nhận & Giữ người
3, Huấn luyện & Phát triển đội ngũ
4, Hướng dẫn & Hỗ trợ đào tạo
5, Các chính sách Quản lý Nhân sự
6, Hệ thống thông tin
Chuyên đề 5: KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
1, Kiểm soát tiền & Quản lý Tài chính
2, Kiểm soát chi phí Bán hoạt động
3, Báo cáo Tài chính
Chuyên đề 6: KỸ NĂNG VẬN HÀNH NHÀ HÀNG
1, An toàn – An ninh khu vực
2, Đóng mở ca
3, Kế hoạch công việc
4, Kiểm tra Nhà hàng hoàn hảo
Chuyên đề 7: MARKETING TRONG NHÀ HÀNG
1, Lập kế hoạch Marketing
2, Lựa chọn kênh thực hiện
3, Triển khai & Báo cáo

Tài liệu tặng kèm: Bộ quy trình vận hành Nhà hàng.

Tặng kiến thức:

– 15 ĐIỂM MÙ TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG
– CÁCH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM & MÔ HÌNH KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG
– CÁCH XÂY DỰNG MENU HẤP DẪN & THU HÚT KHÁCH HÀNG