Chương trình đào tạo Quản lý Ngành F&B chuyên nghiệp từ con số 0.

Thời gian đào tạo:

 • Thời gian học: 10 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi học: 3 tiếng

Nội dung chương trình đào tạo

 • Kỹ năng Quản lý
 • Lập kế hoạch & Kiểm soát ca
 • Kỹ năng Lãnh đạo
 • Quản lý Nhân sự
 • Chăm sóc Khách hàng
 • Kiểm soát chất lượng Sản phẩm
 • Kiểm soát chi phí Thực phẩm – Sản lượng & Hao hụt trong chế biến
 • Quản lý Tài chính
 • Đảm bảo An toàn – An ninh khu vực
 • Tài liệu tặng kèm :
 • 14 BỘ QUY TRÌNH VẬN HÀNH TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG