Khóa học quản lý nhà hàng cơ bản

Thời gian đào tạo:

 • Thời gian học: 13 buổi
 • Thời lượng mỗi buổi học: 3 tiếng

Học phí:

 • Học phí trọn gói: 13.999.000/ học viên
 • Học phí bao gồm giáo trình, tài liệu, form mẫu bảng biểu, đồ uống dùng trong khóa học

Nội dung chương trình đào tạo

 • Chuyên đề 1: Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng (1 buổi)
 • Chuyên đề 2: Kỹ Năng Kiểm Soát Chất Lượng Sản Phẩm (2 buổi)
 • Chuyên đề 3: Kỹ Năng Quản Lý Nhân Sự (3 buổi)
 • Chuyên đề 4: Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính (2 buổi)
 • Chuyên đề 5: Kỹ Năng Vận Hành (2 buổi)
 • Chuyên dề 6: Marketing Trong Ngành F&B (1 buổi)
 • Chuyên đề 7: Hỗ Trợ Xây Dựng Ý Tưởng & Tư Vấn Thiết Kế Mô Hình Không Gian (1 buổi)
 • Chuyên đề 8: Cách Xây Dựng Menu Hấp Dẫn (1 buổi)