LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC: PHA CHẾ ĐỒ UỐNG CƠ BẢN
June 26, 2017
SMART GOAL – NƠI KHỞI NGUỒN THÀNH CÔNG CỦA BẠN!
July 6, 2017
Hiển thị tất cả

LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học Thời lượng Khai giảng Ca học Thời gian học Địa điểm học
Quản lý nhà hàng 13 buổi 16.10 14h00 – 17h00 T2 – T4 – T6 Ngụy Như Kon Tum
BARTENDER MASTER 15 buổi 16.10 8h30 – 11h30 T2 – T7  Lý Nam Đế
BARTENDER MASTER 15 buổi 16.10 18h00 – 21h00 T2 – T7  Ngụy Như Kon Tum
BARTENDER MASTER 15 buổi 23.10 14h00 – 17h00 T2 – T7  Lý Nam Đế
BARTENDER MASTER 15 buổi 23.10 8h30 – 11h30 T2 – T7  Ngụy Như Kon Tum
BARTENDER MASTER 15 buổi 30.10 18h00 – 21h00 T2 – T7  Lý Nam Đế
BARTENDER MASTER 15 buổi 30.10 14h00 – 17h00 T2 – T7  Ngụy Như Kon Tum