LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC: PHA CHẾ ĐỒ UỐNG CƠ BẢN
June 26, 2017
SMART GOAL – NƠI KHỞI NGUỒN THÀNH CÔNG CỦA BẠN!
July 6, 2017
Hiển thị tất cả

LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học Thời lượng Khai giảng Ca học Thời gian học Địa điểm học
Pha chế cơ bản 14 buổi 04.4.2019 14h00-17h00 T2 – T7 Ngụy Như Kon Tum
Pha chế cơ bản 14 buổi 10.4.2019 14h00-17h00 T2 – T7  Lý Nam Đế
Pha chế cơ bản 14 buổi 28.3.2019 8h30 – 11h30 T2 – T7 Lý Nam Đế