Chương trình đào tạo Kiến thức chuyên sâu trong Quản trị mô hình Nhà hàng.

  1. Thời gian học:
  • Chương trình học: 10-13 buổi
  • Thời lượng mỗi buổi: 3 tiếng

      2.Nội dung

Chuyên đề 1:KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1.Kỹ năng Quản lý Nhà hàng
2.Kỹ năng Huấn luyện & Lãnh đạo

Chuyên đề 2: KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1, Kỹ năng Chăm sóc Khách hàng
2, Kỹ năng Xử lý tình huống

Chuyên đề 3: KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1, An toàn vệ sinh thực phẩm
2, Quản lý chất lượng sản phẩm
3, Kiểm soát hàng hóa trong ngày
4, Kế hoạch sử dụng và đặt hàng

Chuyên đề 4: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1, Tuyển dụng & Đào tạo
2, Ghi nhận & Giữ người
3, Huấn luyện & Phát triển đội ngũ
4, Hướng dẫn & Hỗ trợ đào tạo
5, Các chính sách Quản lý Nhân sự
6, Hệ thống thông tin

Chuyên đề 5: KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1, Kiểm soát tiền & Quản lý Tài chính
2, Kiểm soát chi phí Bán hoạt động
3, Báo cáo Tài chính

Chuyên dề 6: KỸ NĂNG VẬN HÀNH NHÀ HÀNG

1, An toàn – An ninh khu vực
2, Đóng mở ca
3, Kế hoạch công việc
4, Kiểm tra Nhà hàng hoàn hảo

Chuyên đề 7: MARKETING TRONG NHÀ HÀNG

1, Lập kế hoạch Marketing
2, Lựa chọn kênh thực hiện
3, Triển khai & Báo cáo

  • Tặng bộ quy trình và bộ tài liệu về Quản trị mô hình nhà hàng.
  • Tặng kiến thức:

– 15 ĐIỂM MÙ TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG
– CÁCH LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM & MÔ HÌNH KINH DOANH PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG
– CÁCH XÂY DỰNG MENU HẤP DẪN & THU HÚT KHÁCH HÀNG