Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhà hàng

Quản lý nhà hàng mới gặp khó khăn
Quản lý làm gì khi nhân viên không nghe lời?
May 6, 2016
Tiêu chí chọn lớp học pha chế tốt nhất
May 16, 2016
Hiển thị tất cả

Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị nhà hàng

Trở thành quản trị kinh doanh nhà hàng giỏi điều đó chẳng dễ dàng. Từ những bước đầu tiên bạn phải thiết lập kế hoạch và hoạch định từ cách trang trí, bố trí nhà hàng cho tới thực đơn, nhân viên… đều phải đúng quy chuẩn

1. Hoạch định và tổ chức thực hiện các kế hoạch

Bược đầu tiên của một quản trị kinh doanh nhà hàng chính là Hoạch định và tổ chức thực hiện các kế hoạch làm lên sự thành công của một nhà hàng.

Hoạch định chính là: Quá trình tổ chức mục tiêu lựa chọn giải pháp. Chính là công cụ hình thành kế hoạch và chi tiết cụ thể các chương trình hoạt động của một nhà hàng theo từng giai đoạn củ thể. Hoạch định cũng chính là chức năng đầu tiên trong quá tình quản trị một nhà hàng

Tổ chức thực hiện các kế hoạch, hoạch định đã đề ra một cách bài bản nhất, chi tiết nhất chính là bước đầu mang tới thành công cho một nhà quản trị kinh doanh nhà hàng.

2. Xây dựng thực đơn và danh mục đồ uống

Một nhà hàng cần xây dựng thực đơn. Chỉ khi xây dựng được thực đơn chủ đạo mới là điểm chính để xây dựng và thu hút khách hàng.

Xây dựng được thực đơn từ đó bạn sẽ xây dựng được phong cách phục vụ cho toàn thể nhà hàng.

Ngoài ra: Xây dựng được thực đơn và danh mục đồ uống chính là cơ sở cho các bộ phận: Phục vụ bàn, bếp… tổ chức phục vụ. Đây cũng chính là căn cứ để quản trị nhà hàng chỉ đạo công việc trong quá trình vận hành

3. Quản lý và duy trì và phát triển nguồn nhân lực

Quản trị nhân lực làm cho những mong muốn của nhà hàng và của nhân viên tương hợp với nhau cùng đạt tới mục tiêu. Quản trị nguồn nhân lực còn là những hoạt động mà người quản trị tiến hành triển khai sắp xếp nhân lực nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình này bao gồm bước tuyển dụng và quản lý, trả lương, nâng cao hiệu quả hoạt động và xa thải nhân viên trong quá trình quản trị nhân lực nhà hàng.

4. Xây dựng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật

Cơ sở vật chất là điều kiện tiên quyêt tạo nên sự sang trọng, tôn vinh vẻ đẹp tính tế cũng như tính đồng bộ, thẩm mỹ cho nhà hàng. Qua đó thể hiện phong cách và truyền tải tới khách hàng cho một nhà hàng

6. Tổ chức các hoạt động Marketing và xúc tiến kinh doanh

Hoạt động nhằm đẩy mạnh việc đưa nhà hàng tới với khách hàng. Marketing thúc đẩy quá trình tiếp cận giữa nhà hàng và khách hàng.

7. đánh giá hiệu quả kinh doanh trong từng thời kỳ 

Một vấn đề rất quan trọng trong quá trình quản trị nhà hàng chính là đánh giá hiệu quả trong từng thời kỳ.

Sau khi đã hoạch định, lên kế hoạch, xây dựng thực đơn tốt, quản lý và duy trì nhân viên totor, xây dựng và khai khác cơ sở vất chất đồng bộ, tổ chức nhiều chương trình marketing quảng bá nhà hàng. Thì bước cuối cùng chính là đánh giá hiệu quả kinh doanh nhà hàng. Việc đánh giá phải thường xuyên đối với một quản trị nhà hàng.

Nếu bạn chưa thực sự nắm chắc 7 bước trên hãy tới với khóa học quản lý nhà hàng để tích góp kinh nghiệm và thực hành trong thực tế