bi kip lưa chọn khóa học pha chế


April 3, 2016

Bí quyết lựa chọn khoá học barista

Các cửa hàng kinh doanh cafe mở ra ngày càng nhiều, theo đó nhu cầu tuyển dụng các nhân viên barista cũng tăng dần. Và đó […]