quy trình quản lý nhà hàng ăn uống cách quản lý một nhà hàng ăn uống


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng và những ưu tiên tài chính

Bản thân việc kinh doanh nhà hàng vốn đã là công việc phức tạp. Công việc này càng khó khăn hơn khi bạn quản lý nhà […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Đại dương nào cho cá bé?

Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ngày càng phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Đại dương hẹp dần

Theo thuyết Maslow, ăn uống luôn là nhu cầu cầu tối thiểu của mỗi người. Ngày nay, với mức sống được cải thiện, nhu cầu này […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng, vì sao thất bại?

Theo thống kê, 80% các nhà hàng thất bại trong 3 năm đầu tiên hoạt động và phải tiến hành các thủ tục sang nhượng hoặc […]