nội thất nhà hàng


June 15, 2016
kinh phí

Kinh doanh nhà hàng và những chi phí cần phải tính trước

Chi phí để mở một nhà hàng có sự dao động rất lớn. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, địa điểm, phong cách […]
April 4, 2016

Thiết kế nội thất nhà hàng với cảm hứng thiên nhiên (Phần 1)

Chúng ta vẫn thường nói mang thiên nhiên vào không gian thiết kế, và rập khuôn rằng đặt vài chậu cảnh là đủ. Nhưng không, cảm […]