Giảng viên


October 1, 2017

Vài nét về TS Vũ Hữu Kiên

Ts. Vũ Hữu Kiên Quá trình tu nghiệp – Năm 1977-1981 – Đào tạo dài hạn, hệ chính quy: Cử nhân Kinh tế Lao động – […]
September 20, 2017

Vài nét về Ths Đỗ Thiện Dụng

Ths. Đỗ Thiện Dụng Thạc sỹ Đỗ Thiện Dụng là một chuyên gia đào tạo kỹ năng và hệ thống quản lý thực phẩm, đồ uống […]
September 18, 2017

Đôi nét về Giảng viên Phạm Đức Anh

Giảng viên Đức Anh là Giảng viên dạy Barterder cao cấp tại SmartGoal, đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến tại các bar lớn nhất […]
September 16, 2017

Đôi nét về Giảng viên Đỗ Thế Dương