quản lý


April 4, 2016

Kinh doanh nhà hàng nhỏ – Làm sao để tồn tại

Môi trường kinh doanh nhà hàng hiện nay được ví như chiến trường với sự cạnh tranh, ganh đua ngày càng gay gắt. Để có thể […]
April 2, 2016

3 vấn đề quản lý nhà hàng cần lưu tâm

Quản lý nhà hàng là người bao quát mọi vấn đề của nhà hàng, từ việc tuyển chọn nhân viên như thế nào, đào tạo ra […]