trung tâm đào tạo quản lý nhà hàng


April 3, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Cuộc chiến thù trong giặc ngoài

Kinh doanh nhà hàng có lời không? Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng kinh doanh nhà hàng có thất bại không, Có, số lượng cũng […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng nhượng quyền – những điều cần biết

Kinh doanh nhà hàng dạng nhượng quyền tuy chưa thực sự khởi sắc nhưng không còn xa lạ ở Việt Nam. Theo đánh giá của nhiều […]