kinh doanh


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng với bài toán thực đơn

Lên thực đơn là một khâu quan trọng trong khi bắt tay vào linh vực kinh doanh nhà hàng. Một menu hấp dẫn sẽ thu hút […]
April 2, 2016

Bài học kinh doanh nhà hàng đắt giá từ triệu phú trẻ tuổi

Ở những bài viết trước, chúng ta đã được nghe câu chuyện thành công của một người mẹ đơn thân, một người nhập cư trái phép […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Góp gạo thổi cơm chung

Lợi thế theo quy mô được hiểu là khi đầu vào giữ nguyên hoặc giảm dần trong khi quy mô tăng lên thì doanh nghiệp sẽ […]
April 1, 2016

Bài học kinh doanh nhà hàng của “triệu phú thầm lặng”

Kinh doanh nhà hàng không phải là nghề dành cho những con người dễ dàng lùi bước, không xác định mục tiêu rõ ràng và những […]