Kinh nghiệm


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Để phản hồi trở thành động lực phát triển

Vai trò của phản hồi từ khách hàng là không thể phủ nhận đối với sự phát triển của nhà hàng. Tuy nhiên làm thế nào […]
April 2, 2016

Suy nghĩ nhạy cảm trong kinh doanh nhà hàng

Thỏa mãn nhu cầu thực khách là bí quyết điều hành một nhà hàng thành công. Nhưng làm sao để thỏa mãn muôn vàn khẩu vị […]
April 2, 2016

Quản lý nhà hàng: Cáo tật thị chúng

“Có bệnh bảo mọi người”, có bệnh phải chữa, ai lại không muốn? Vậy nhưng những bậc quản lý nhà hàng “cao niên” đang cố lờ […]
April 2, 2016

Tạo sự khác biệt trong kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng vốn là lĩnh vực nhiều thử thách và khó khăn, nhưng nếu bạn có một kế hoạch rõ ràng thì đó cũng […]