Kinh nghiệm


April 3, 2016

Quản lý nhà hàng: Đau đầu với bài toán nhân sự (P1)

Trong nhà hàng, mối quan hệ giữa quản lý nhà hàng và nhân viên luôn là một vấn đề nhạy cảm, bởi khó có thể dung […]
April 3, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Cuộc chiến thù trong giặc ngoài

Kinh doanh nhà hàng có lời không? Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng kinh doanh nhà hàng có thất bại không, Có, số lượng cũng […]
April 3, 2016

Điểm khác biệt giữa các chuyên ngành quản lý nhà hàng

Những năm trở lại đây, Việt Nam đang chuyển mình với mong muốn sánh vai cùng các cường quốc trong khu vực và trên thế giới. […]
April 3, 2016

Giải pháp giữ an toàn trong nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng là một ngành thu lợi nhuận cao nhưng số vốn chi ra cũng rất lớn. Tuy vậy, lại có rất nhiều yếu […]