Kinh nghiệm


April 2, 2016

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Quản Lý Nhân Sự Nhà Hàng

Quản lý nhà hàng là một ngành đặc thù mà thường những người có kinh nghiệm thực tế mới đảm đương được. Tuy vậy, những quản […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng và cái bắt tay cùng Mark Zuckerberg

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe Kinh doanh nhà hàng và những ưu tiên tài chính Câu chuyện ứng dụng truyền thông […]
April 2, 2016

Những chi tiết cần lưu ý khi thiết kế nhà hàng

Khách hàng ngày nay đến nhà hàng không chỉ để thưởng thức những món ăn ngon và những dịch vụ phục vụ kèm theo. Họ còn […]
April 2, 2016

Tăng khả năng tương tác trong kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng trong thời đại công nghệ trở thành một lĩnh vực “tai vách mạch rừng”. Bất cứ đánh giá của khách hàng đều […]