Kinh nghiệm


April 4, 2016

Không Cần Là Một Đầu Bếp Giỏi, Bạn Vẫn Có Thể Làm Chủ Một Nhà Hàng

Khóa học Quản Lý Nhà Hàng – trung tâm Smart Goal: Tự hệ thống được các vấn đề từ chi tiết tới tổng quát trong nghành […]
April 4, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Ý tưởng độc đáo có cần thiết?

Bạn định nghĩa một ý tưởng kinh doanh nhà hàng độc đáo là như thế nào? Có thể bạn cho rằng ý tưởng kinh doanh nhà […]
April 4, 2016

Kinh doanh nhà hàng nhỏ – Làm sao để tồn tại

Môi trường kinh doanh nhà hàng hiện nay được ví như chiến trường với sự cạnh tranh, ganh đua ngày càng gay gắt. Để có thể […]
April 4, 2016

Ebook “Điểm chết trong kinh doanh nhà hàng”

Lâu rồi mới đọc một cuốn sách lạ, lạ không chỉ ở câu chữ bình dị, dễ hiểu, mà còn bởi nội dung cuốn e-book đề […]