Kinh nghiệm


April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng trong điều kiện kinh tế khó khăn

Kinh tế Việt Nam vừa trải qua một năm đầy khó khăn. Trong tình hình kém phát triển của nền kinh tế đã ảnh hưởng rất […]
April 1, 2016

Xây Dựng Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Nhà Hàng

Kinh doanh nhà hàng là một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất hiện nay. Việc lập một bản kế hoạch kinh doanh rất cần […]
April 1, 2016

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ THÀNH CÔNG

Để quản lý nhà hàng hẳn không phải là một việc dễ dàng.Đặc biệt để trở thành một nhà quản lý giỏi thì không dễ dàng để đạt […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe

Trong một khảo sát cho thấy, trong 10 quận nội thành Hà Nội, hiện có khoảng hơn 1.000 điểm trông giữ xe, nhưng chỉ đáp ứng […]