Kinh nghiệm


April 2, 2016

5 yếu tố giúp quản lý nhà hàng ưu việt (P2)

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về 2 yếu tố đầu tiên giúp quản lý nhà hàng ưu việt. Tiếp theo, hãy cùng Smart […]
April 2, 2016

5 yếu tố giúp quản lý nhà hàng ưu việt (P1)

Nhà hàng cũng giống như một công ty thu nhỏ được phân chia thành nhiều bộ phận và được điều hành bởi chủ nhà hàng và […]
April 2, 2016

Những cách đơn giản giảm chi phí trong kinh doanh nhà hàng (Phần 1)

Kiếm lợi từ khách hàng không phải dễ, bởi bạn còn chịu sự cạnh tranh từ các nhà hàng đối thủ cùng sự khó tính của […]
April 2, 2016

Quản lý nhà hàng theo “5 điều Bác Hồ dạy” (Phần 1)

Mỗi cá nhân đều có riêng một màu sắc cá tính, mỗi nhân viên của bạn cũng vậy. Tập thể những con người ấy đôi khi […]