Kinh nghiệm


April 1, 2016

Kiểm soát Order và Bill trong kinh doanh nhà hàng như thế nào ?

Kiểm soát Order và Bill trong việc kinh doanh nhà hàng không phải là việc đơn giản. Vậy làm thế nào để kiểm soát tốt nhất […]
April 1, 2016

Những sai lầm thực tế trong kinh doanh nhà hàng

Nhiều người cho rằng, kinh doanh nhà hàng là ngành nghề dễ hốt bạc giàu lên 1 cách nhanh chóng, “buôn một vốn bốn lời” và […]