admin


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Trăm kẻ khua chiêng

Được đánh giá là một lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng kinh doanh nhà hàng không hề thiếu đi sự cạnh tranh khốc liệt. Hàng trăm […]
April 2, 2016

Truyền thông trực tuyến trong kinh doanh nhà hàng

Ngày nay, không khó để bắt gặp một người đang sử dụng smartphone hay thiết bị thông minh khác. Mọi người dần chuyển hướng sang việc […]
April 2, 2016

5 lưu ý tuyển dụng quản lý nhà hàng cần biết

Ngành công nghiệp kinh doanh nhà hàng luôn biến động, đặc biệt là yếu tố nhân sự luôn thay đổi. Và vấn đề tuyển dụng dường […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng – Bài học từ những việc nhỏ nhất

Ông Lương Xuân Huy – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Dịch vụ Nhà hàng Smart Goal chia sẻ kinh doanh nhà hàng là […]