admin


April 1, 2016

BÍ QUYẾT ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ THÀNH CÔNG

Để quản lý nhà hàng hẳn không phải là một việc dễ dàng.Đặc biệt để trở thành một nhà quản lý giỏi thì không dễ dàng để đạt […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe

Trong một khảo sát cho thấy, trong 10 quận nội thành Hà Nội, hiện có khoảng hơn 1.000 điểm trông giữ xe, nhưng chỉ đáp ứng […]
April 1, 2016

Ba kỹ năng để trở thành người quản lý nhà hàng giỏi

Để quản lý một nhà hàng hẳn không phải là một việc dễ dàng đối với người quản lý. Mỗi một người quản lý cần phải […]
April 1, 2016

Các tiêu chí lựa chọn địa điểm kinh doanh nhà hàng

Vị trí “đắc địa” trong kinh doanh có ảnh hưởng sâu sắc đến thành công của một doanh nghiệp. Việc chọn vị trí cũng là một […]