admin


April 2, 2016

Quản lý nhà hàng: Cáo tật thị chúng

“Có bệnh bảo mọi người”, có bệnh phải chữa, ai lại không muốn? Vậy nhưng những bậc quản lý nhà hàng “cao niên” đang cố lờ […]
April 2, 2016

Tạo sự khác biệt trong kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng vốn là lĩnh vực nhiều thử thách và khó khăn, nhưng nếu bạn có một kế hoạch rõ ràng thì đó cũng […]
April 2, 2016

Phân loại các dịch vụ setup nhà hàng

Việt Nam hiện là một trong những thị trường kinh doanh nhà hàng thu hút nhất hiện nay với các quán ăn, nhà hàng xuất hiện […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng: Những điều một ông chủ nên làm

Có rất nhiều điều cần làm khi kinh doanh nhà hàng. Qua bài viết này Smart Goal sẽ chia sẻ những vấn đề cần thực hiện để […]