admin


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng chay – Lối nào để thành công

Từ xưa, người theo đạo Phật đã hướng đến việc ăn chay, thanh tịnh sao cho tốt cho sức khỏe và cân bằng trí não. Khi […]
April 2, 2016

5 bí mật tạo phong cách phục vụ trong kinh doanh nhà hàng (P1)

Khách hàng, họ trả tiền cho bạn không chỉ vì một bữa ăn mà còn vì dịch vụ mà bạn cung cấp. Và yếu tố chất […]
April 2, 2016

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Quản Lý Nhân Sự Nhà Hàng

Quản lý nhà hàng là một ngành đặc thù mà thường những người có kinh nghiệm thực tế mới đảm đương được. Tuy vậy, những quản […]
April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng và cái bắt tay cùng Mark Zuckerberg

Kinh doanh nhà hàng và địa điểm trông giữ xe Kinh doanh nhà hàng và những ưu tiên tài chính Câu chuyện ứng dụng truyền thông […]