admin


April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng – khó hay dễ?

Cùng với khách sạn, nhà hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh “hot” nhất hiện nay. Các quán ăn đang được mở ra ngày […]
April 1, 2016

Kinh doanh nhà hàng – những bước đi đầu tiên (P1)

Cùng với khách sạn, nhà hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh “hot” nhất hiện nay. Các quán ăn đang được mở ra ngày […]
April 1, 2016

Lựa chọn Quản lý trong Kinh doanh Nhà hàng, bằng cấp hay thực tiễn?

Hiệp hội Nhà hàng Hoa Kỳ khẳng định, để trở thành một nhà quản lý nhà hàng cần có cả trái tim và khối óc. Có […]
April 1, 2016

Muốn nhà hàng tồn tại trong điều kiện kinh tế khó khăn

Hãy làm mọi thứ mà bạn thấy có ích cho nhà hàng để giữ nó hoạt động ổn định, có lời. Sau giai đoạn khủng hoảng, […]