admin


November 29, 2016

NGƯỜI QUẢN LÝ NHÀ HÀNG GIỎI: CÂU CHUYỆN THỰC TIỄN VÀ BẰNG CẤP

Hiệp hội Nhà hàng Hoa Kỳ khẳng định, để trở thành một nhà quản lý nhà hàng cần có cả trái tim và khối óc. Có […]
November 28, 2016

COCKTAIL TRONG TRUYỀN THUYẾT: BLOODY MARY

Bạn biết gì về Cocktail Mary Bloody? Bạn đã bao giờ thử nó? Là một người pha chế Bartender hay nhân viên pha chế, tôi nghĩ […]
November 28, 2016

KỸ THUẬT KHUẤY TRONG PHA CHẾ COCKTAIL

Khuấy là một kĩ thuật cơ bản nhất dùng trong pha chế. Tuy nhiên nó cũng là khó nhất. Bạn có thể nghĩ giống như khuấy […]
November 26, 2016

NỤ CƯỜI – CHÌA KHÓA VẠN NĂNG TRONG NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP

Nụ cười có vai trò rất lớn trong nghệ thuật giao tiếp. Nó chính là ngôn ngữ phi văn tự con người có được và có […]