admin


April 2, 2016

Kinh doanh nhà hàng với bài toán thực đơn

Lên thực đơn là một khâu quan trọng trong khi bắt tay vào linh vực kinh doanh nhà hàng. Một menu hấp dẫn sẽ thu hút […]
April 2, 2016

Trở thành quản lý nhà hàng: Từ chối hay chấp nhận?

Một cơ hội thăng chức và trở thành quản lý nhà hàng, rất tuyệt vời đúng không? Chưa chắc, hãy suy nghĩ thật cẩn trọng. Phản […]
April 2, 2016

3 vấn đề quản lý nhà hàng cần lưu tâm

Quản lý nhà hàng là người bao quát mọi vấn đề của nhà hàng, từ việc tuyển chọn nhân viên như thế nào, đào tạo ra […]
April 2, 2016

5 nguyên tắc vàng để khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng

Kinh doanh nhà hàng hiện nay vẫn đang là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam. Chính vì vậy […]