admin


April 1, 2016

Tuyển dụng nhân viên hiệu quả trong kinh doanh nhà hàng

Bằng cách giảm thiểu các sai lầm cơ bản trong quá trình tuyển dụng, từ tuyển chọn, thu thập thông tin cho tới phỏng vấn. Khâu […]
April 1, 2016

Giải pháp tiết kiệm chi phí quản lý nhà hàng

Làm sao để tiết kiệm chi phí tối đa cho nhà hàng ? Câu hỏi này là một trong những câu hỏi quan trọng mà những […]
April 1, 2016

Những Kỹ Năng Và Tố Chất Để Trở Thành Người Lãnh Đạo Tài Năng

Họ là những nhà cải cách và không chống lại sự thay đổi. Họ có tầm nhìn xa và có khả năng kết nối tầm nhìn […]
April 1, 2016

12 kỹ năng của nhà lãnh đạo xuất sắc

Người có kỹ năng lãnh đạo giỏi là người có tầm nhìn xa, có khả năng chiến lược, dự đoán trước được những thay đổi, cơ […]